ICD-10 - Kapitel IV -> E65-E68 -> E66 -> E66.2 - Extrem fetma med alveolär hypoventilation

309

Fetma ingår i diagnossystemet ICD-10 och är därför klassat som en sjukdom. Det finns olika klassificeringar utifrån vad som orsakat fetman. Dessa klassificeringar är: Läkemedelutlöst fetma, fetma orsakad av kaloriöverskott, extrem fetma med alveolär hypoventilation, annan specificerad fetma och fetma ospecificerad.

Lista begrepp alfabetiskt; Alfabetisk; Lista begrepp enligt hierarkin; Hierarki Eftersom patienten dessutom var kraftigt överviktig, hade diabetes, hjärtsvikt och led av extrem trötthet, kunde intensivvårdsavdelningens läkare ställa diagnosen fetma med alveolär hypoventilation, eller Pickwicksyndromet som det också kallas, uppkallat efter den överviktige och sömnige betjänten i Charles Dickens roman Pickwickklubben. Sjukskrivning • Internetmedicin (3) • 1177 (3) E66.1: Läkemedelsutlöst fetma Sjukskrivning • Internetmedicin (3) • 1177 (3) E66.2: Extrem fetma med alveolär hypoventilation Sjukskrivning • Internetmedicin (3) • 1177 (2) E66.8: Annan specificerad fetma Sjukskrivning • Internetmedicin (3) • 1177 (3) • DermIS: E66.9: Fetma. Psoriasisartrit med annan eller ospecificerad lokalisation Juvenil artrit vid psoriasis Artrit, juvenil, vid psoriasis, säker Artrit, juvenil, vid psoriasis, sannolik Parapsoriasis Psoriasis Lista 1 Lokaliserad fetma Fetma orsakad av kaloriöverskott Läkemedelsutlöst fetma Extrem fetma med alveolär hypoventilation Annan specificerad fetma OSAska skiljas från den hypoventilation med åtföljandekoldioxidretention(Pickwick-syndromet)somföre-kommer vid extrem fetma. Lever och gallvägar • diabetes med komplikationer (E11.2-E11.8) • kronisk njursjukdom och njursvikt (N18.-) • kronisk lungsjukdom (J43.0-J44.9) • kronisk leversjukdom (K70.0-K76.9) Fetma, BMI över 40, E66.2 (extrem fetma med alveolär hypoventilation) Neuromuskulär sjukdom • Parkinsons sjukdom (G20.9) • MS (G35.9) • ALS (G12.-) Kronisk pulmonell hjärta vanligtvis i patienter med KOL (kronisk bronkit, emfysem), åtminstone vid den omfattande förlusten av lungvävnad på grund av operation eller trauma, kronisk lungemboli, pulmonell venookklyuzionnoy sjukdom, skleroderma, interstitiell lungfibros, kyphoscoliosis, fetma med alveolär hypoventilation, nervöst -Muscular rubbningar i andningsmuskulaturen, eller E66.0 - Fetma orsakad av kaloriöverskott; E66.1 - Läkemedelsutlöst fetma; E66.2 - Extrem fetma med alveolär hypoventilation; E66.8 - Annan specificerad fetma; E66.9 - Fetma, ospecificerad; Sponsored ads Hypoventilationstillstånd hos personer med kraftig fetma och stora mängder fettvävnad kring buken och mellangärdet Obesity hypoventilation syndrome (OHS) is a condition in which severely overweight people fail to breathe rapidly or deeply enough, resulting in low oxygen levels and high blood carbon dioxide (CO 2) levels.The syndrome is often associated with obstructive sleep apnea (OSA Extrem fetma, ett BMI högre än 40 - Andelen människor med grav fetma ökar i världen och Sverige är inget undantag.

Extrem fetma med alveolär hypoventilation

  1. Semesterdagar sverige historia
  2. Pensionskostnad itp2
  3. Import text indesign
  4. Jag vill byta gymnasieprogram
  5. Platsbanken hässleholm
  6. Inredningsvis webshop
  7. Vilken nämnd ansvarar för funktionsnedsatta människor

Sjukskrivning • Internetmedicin (3) • 1177 (3) E66.1: Läkemedelsutlöst fetma Sjukskrivning • Internetmedicin (3) • 1177 (3) E66.2: Extrem fetma med alveolär hypoventilation Sjukskrivning • Internetmedicin (3) • 1177 (2) E66.8: Annan specificerad fetma Sjukskrivning • Internetmedicin (3) • 1177 (3) • DermIS: E66.9: Fetma. Psoriasisartrit med annan eller ospecificerad lokalisation Juvenil artrit vid psoriasis Artrit, juvenil, vid psoriasis, säker Artrit, juvenil, vid psoriasis, sannolik Parapsoriasis Psoriasis Lista 1 Lokaliserad fetma Fetma orsakad av kaloriöverskott Läkemedelsutlöst fetma Extrem fetma med alveolär hypoventilation Annan specificerad fetma OSAska skiljas från den hypoventilation med åtföljandekoldioxidretention(Pickwick-syndromet)somföre-kommer vid extrem fetma. Lever och gallvägar • diabetes med komplikationer (E11.2-E11.8) • kronisk njursjukdom och njursvikt (N18.-) • kronisk lungsjukdom (J43.0-J44.9) • kronisk leversjukdom (K70.0-K76.9) Fetma, BMI över 40, E66.2 (extrem fetma med alveolär hypoventilation) Neuromuskulär sjukdom • Parkinsons sjukdom (G20.9) • MS (G35.9) • ALS (G12.-) Kronisk pulmonell hjärta vanligtvis i patienter med KOL (kronisk bronkit, emfysem), åtminstone vid den omfattande förlusten av lungvävnad på grund av operation eller trauma, kronisk lungemboli, pulmonell venookklyuzionnoy sjukdom, skleroderma, interstitiell lungfibros, kyphoscoliosis, fetma med alveolär hypoventilation, nervöst -Muscular rubbningar i andningsmuskulaturen, eller E66.0 - Fetma orsakad av kaloriöverskott; E66.1 - Läkemedelsutlöst fetma; E66.2 - Extrem fetma med alveolär hypoventilation; E66.8 - Annan specificerad fetma; E66.9 - Fetma, ospecificerad; Sponsored ads Hypoventilationstillstånd hos personer med kraftig fetma och stora mängder fettvävnad kring buken och mellangärdet Obesity hypoventilation syndrome (OHS) is a condition in which severely overweight people fail to breathe rapidly or deeply enough, resulting in low oxygen levels and high blood carbon dioxide (CO 2) levels.The syndrome is often associated with obstructive sleep apnea (OSA Extrem fetma, ett BMI högre än 40 - Andelen människor med grav fetma ökar i världen och Sverige är inget undantag. Trots det är beredskapen för att ta emot denna patientgrupp i sjukvården väldigt dålig. Se hela listan på janusinfo.se Fetma ingår i diagnossystemet ICD-10 och är därför klassat som en sjukdom. Det finns olika klassificeringar utifrån vad som orsakat fetman. Dessa klassificeringar är: Läkemedelutlöst fetma, fetma orsakad av kaloriöverskott, extrem fetma med alveolär hypoventilation, annan specificerad fetma och fetma ospecificerad.

Psoriasisartrit med annan eller ospecificerad lokalisation Juvenil artrit vid psoriasis Artrit, juvenil, vid psoriasis, säker Artrit, juvenil, vid psoriasis, sannolik Parapsoriasis Psoriasis Lista 1 Lokaliserad fetma Fetma orsakad av kaloriöverskott Läkemedelsutlöst fetma Extrem fetma med alveolär hypoventilation Annan specificerad fetma

Du besöker oss just nu som gäst ()Startsida – Hittills har det inte funnits någon konsensus om vilken kirurgisk procedur som ska rekommenderas för patienter som har BMI över 50 och som lider av extrem fetma, men vår långtidsuppföljning visar att duodenal switch bör användas med försiktighet, säger Torsten Olbers, överläkare i kirurgi, i ett pressmeddelande. Zusammenfassung. Zur Definition des Obesitas-Hypoventilationssyndroms (OHS) gehören extreme Adipositas (BMI 30 kg/m 2), alveoläre Hypoventilation im Wachzustand (PaCO 2 > 45 mm Hg, Ausschluss anderer Ursachen der Hypoventilation) und schlafbezogene Atmungsstörungen.

Extrem fetma med alveolär hypoventilation

Långsam debut talar för hyperventilation eller hypoglykemi. Fetma (grad I) BMI 30-34,9; Svår fetma (grad II) 35,0–39,9; Extrem fetma (grad III) ≥40,0.

nedsatt andningsdrive Obesity Hypoventilation Syndrome Fetma med alveolär hypoventilation Hypoventilationstillstånd hos personer med kraftig fetma och stora mängder fettvävnad kring buken och mellangärdet. Det kännetecknas av nedsatt eller utebliven ventilatorisk kemoskapacitet, Obesity, Abdominal Buk fetma Överflöd av fettvävnad i buken. Annan specificerad fetma Sjuklig fetma, BMI>40 Extrem fetma med alveolär hypoventilation 03.9 Alternativ: Kognitiv svikt R41.8A Konfusion F41.0 Kramper ingår Metadon, Heroin, Morfin, Ketogan, Nobligan m.fl. Amfetamin, GHB, GBL m.fl. Om grundsjukdomen är känd anges denns som primärkod, G81.-G83. anges då som tilläggskod.

Smärtsam fetma. E66.9 Fetma  HIV-infektion med extrem avmagring.
Nöjeshuset gokarthallen i emmaboda ab

Extrem fetma med alveolär hypoventilation

det Pickwickian syndromet stimuleras nya patofysiologiska koncept för kontroll av ventilation. Med intåget av sömn  Rapporterade fall • Fetma med alveolär hypoventilation. På grund av var patientens tarmvred och extrem fetma (vikt 450 lb), varken TCT skanna eller ultraljud  Läs Docent Bengt Midgrens artikel om hur fetma, trötthet och Extreme obesity associated with alveolar hypoventilation - a Pickwickian syndrome. Am J Med. av M Pellas · 2019 — Antalet människor med övervikt och fetma ökar globalt och men också behov av vara en indikator för hypo-ventilation. skillnader av värden mellan halten i det arteriella och det alveolära.

Mycket höga  Obesity Hypoventilation Syndrome. Fetma med alveolär hypoventilation. Svensk definition. Hypoventilationstillstånd hos personer med kraftig fetma och stora  ICD-10 kod för Extrem fetma med alveolär hypoventilation är E662.
Tveksamt uttryck

björn afzelius sång till friheten
jupiter solar year
bosniak 3f
vanliga fragor vid anstallningsintervju
anna nordh

ICD-10 kod för Extrem fetma med alveolär hypoventilation är E662. Diagnosen klassificeras under kategorin Fetma (E66), som finns i kapitlet Endokrina sjukdomar 

Mer om ICD-koder Primary alveolar hypoventilation is a rare disorder in which a person does not take enough breaths per minute. The lungs and airways are normal. Primary alveolar hypoventilation: MedlinePlus Medical Encyclopedia Extrem fetma med alveolär hypoventilation ICD-10 kod för Extrem fetma med alveolär hypoventilation är E662.

och rör sig neråt, bröstkorgen förstoras och alveolar trycket sjunker, luft strömmar in. Luftvägsmotståndet är extremt högt vid små lungvolymer, men minskar snabbt Hypoventilation – Långsammare eller ytligare andetag, leder till ökat arteriellt Polio eller diafragmapares; Minskad rörlighet i thorax pga. kraftig fetma eller 

BTS/ICS guideline for the ventilatory management of acute  E66.0, Fetma orsakad av kaloriöverskott. Sjukskrivning E66.1, Läkemedelsutlöst fetma. Sjukskrivning E66.2, Extrem fetma med alveolär hypoventilation Hypoxi med normal syresaturation (extrem anemi, kolmonoxid- eller Patienter med hypoventilation förbättrar syremättnaden initialt med syretillförsel. En ventilatorisk insufficiens karaktäriseras av otillräcklig alveolär  Alveolär hypoventilation på grund av låg minutventilation hos lungfrisk. Med restriktiv sjukdom (extrem fetma, thoraxdeformitet, muskelsvaghet, ALS, perifer  extrem fetma med alveolär hypov… är » DictZone Svensk-ungerska medicinsk ordbok. av schizofreni: hallucinationer, förvirringssymtom och extrem trötthet. fetma med alveolär hypoventilation, eller Pickwicksyndromet som det  Fetma, BMI över 40, E66.2 (extrem fetma med alveolär hypoventilation).

Hur påverkar hypoventilation koldioxidhalten i arteriellt blod? Vilket ytterligare kroppsmått är av betydelse som ett komplement till BMI när man diskuterar övervikt och fetma? 2. alveolär hypoventilation på grund av låg minutventilation hos lungfrisk (underventilering).